Tamasha

آموزش فن بیان ، سخنوری و افزایش عزت نفس

.

آموزش فن بیان ، سخنوری و افزایش عزت نفس

در این فایل درباره افزایش عزت نفس صحبت کردم . عزت نفس یعنی دوست داشتن بی چون و چرای خودمان ، عزت نفس یعنی پذیرش خود ..پس برای اینکه روی افزایش عزت نفس خودم کار کنم باید بتوانم خودم را همانطور که هستم بپذیرم و دوست داشته باشم . عزت نفس یعنی میزان رضایت از خود … در ادامه این فایل ویدئویی دررابطه با صدای خوب هم صحبت کردم . چکار کنیم صدای خوبی داشته باشیم. برای خواندن مطالب بیشتر به سایت سخن سبز مراجعه کنید www.sokhanesabz.com

آموزش فن بیان ، سخنوری و افزایش عزت نفس

در این فایل درباره افزایش عزت نفس صحبت کردم . عزت نفس یعنی دوست داشتن بی چون و چرای خودمان ، عزت نفس یعنی پذیرش خود ..پس برای اینکه روی افزایش عزت نفس خودم کار کنم باید بتوانم خودم را همانطور که هستم بپذیرم و دوست داشته باشم . عزت نفس یعنی میزان رضایت از خود … در ادامه این فایل ویدئویی دررابطه با صدای خوب هم صحبت کردم . چکار کنیم صدای خوبی داشته باشیم. برای خواندن مطالب بیشتر به سایت سخن سبز مراجعه کنید www.sokhanesabz.com

در این فایل درباره افزایش عزت نفس صحبت کردم . عزت نفس یعنی دوست داشتن بی چون و چرای خودمان ، عزت نفس یعنی پذیرش خود ..پس برای اینکه روی افزایش عزت نفس خودم کار کنم باید بتوانم خودم را همانطور که هستم بپذیرم و دوست داشته باشم . عزت نفس یعنی میزان رضایت از خود … در ادامه این فایل ویدئویی دررابطه با صدای خوب هم صحبت کردم . چکار کنیم صدای خوبی داشته باشیم. برای خواندن مطالب بیشتر به سایت سخن سبز مراجعه کنید www.sokhanesabz.com

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا