Tamasha

آموزش فیلمسازی مستقل در مسترکلاس میرا نایر

آموزش فیلمسازی مستقل در مسترکلاس میرا نایر

برای شروع یادگیری و تماشای ویدیوهای آموزش فیلمسازی مستقل در مسترکلاس میرا نایر بر روی لینک https://masterkelas.com/classes/mn کلیک کنید. کارگردان نامزد اسکار، میرا نیر، رویکرد خود به فیلمسازی را بدین صورت توصیف می کند: قلب یک شاعر و پوست فیل. او که جایزه شیر طلایی را در کارنامه خود دارد و همواره در تلاش برای ساخت فیلم هایی عاری از سازش پذیری بوده است، در مسترکلاس خود، تاثیرگذاری با حداقل بودجه، گرفتن بهترین بازی از بازیگرها و نابازیگرها و مراقبت از فضای داستان را به شما می آموزد. داستانی روایت کنید که هیچکس به جز خودتان قادر به روایت آن نباشد.

آموزش فیلمسازی مستقل در مسترکلاس میرا نایر

برای شروع یادگیری و تماشای ویدیوهای آموزش فیلمسازی مستقل در مسترکلاس میرا نایر بر روی لینک https://masterkelas.com/classes/mn کلیک کنید. کارگردان نامزد اسکار، میرا نیر، رویکرد خود به فیلمسازی را بدین صورت توصیف می کند: قلب یک شاعر و پوست فیل. او که جایزه شیر طلایی را در کارنامه خود دارد و همواره در تلاش برای ساخت فیلم هایی عاری از سازش پذیری بوده است، در مسترکلاس خود، تاثیرگذاری با حداقل بودجه، گرفتن بهترین بازی از بازیگرها و نابازیگرها و مراقبت از فضای داستان را به شما می آموزد. داستانی روایت کنید که هیچکس به جز خودتان قادر به روایت آن نباشد.

برای شروع یادگیری و تماشای ویدیوهای آموزش فیلمسازی مستقل در مسترکلاس میرا نایر بر روی لینک https://masterkelas.com/classes/mn کلیک کنید. کارگردان نامزد اسکار، میرا نیر، رویکرد خود به فیلمسازی را بدین صورت توصیف می کند: قلب یک شاعر و پوست فیل. او که جایزه شیر طلایی را در کارنامه خود دارد و همواره در تلاش برای ساخت فیلم هایی عاری از سازش پذیری بوده است، در مسترکلاس خود، تاثیرگذاری با حداقل بودجه، گرفتن بهترین بازی از بازیگرها و نابازیگرها و مراقبت از فضای داستان را به شما می آموزد. داستانی روایت کنید که هیچکس به جز خودتان قادر به روایت آن نباشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا