Tamasha

«اردیبهشت» چطور به احیای اودلاجان کمک کرد؟

.

«اردیبهشت» چطور به احیای اودلاجان کمک کرد؟

سینماگران، معماران و هنرمندان پنج سال قبل با امضای تفاهم‌نامه‌ای تعهد کردند تا دست‌کم بخشی از بافت تاریخی تهران را احیا کنند. اقدامی که هر چند بعد از سال‌ها فکر و خیال و رویا میراث فرهنگی شهامت اندیشیدن به آن را ندارد، اما با وجود همه مشکلات در طول این نیم دهه، بالاخره بهروز مرباغی، معمار راهش را به سمت رویایش هموار کرد، به حدی که امروز خانه «اردیبهشت اودلاجان» را می‌توان یکی از مناطق آغازگرِ احیایِ اودلاجانِ تاریخی دانست. این گزارش آنچه را که در طول حدود ۵۰ سال قبل تا امروز بر سر باقیماندۀ بافت تاریخی تهران آمده، از زبان طراح این پروژه به تصویر کشیده است.

«اردیبهشت» چطور به احیای اودلاجان کمک کرد؟

سینماگران، معماران و هنرمندان پنج سال قبل با امضای تفاهم‌نامه‌ای تعهد کردند تا دست‌کم بخشی از بافت تاریخی تهران را احیا کنند. اقدامی که هر چند بعد از سال‌ها فکر و خیال و رویا میراث فرهنگی شهامت اندیشیدن به آن را ندارد، اما با وجود همه مشکلات در طول این نیم دهه، بالاخره بهروز مرباغی، معمار راهش را به سمت رویایش هموار کرد، به حدی که امروز خانه «اردیبهشت اودلاجان» را می‌توان یکی از مناطق آغازگرِ احیایِ اودلاجانِ تاریخی دانست. این گزارش آنچه را که در طول حدود ۵۰ سال قبل تا امروز بر سر باقیماندۀ بافت تاریخی تهران آمده، از زبان طراح این پروژه به تصویر کشیده است.

سینماگران، معماران و هنرمندان پنج سال قبل با امضای تفاهم‌نامه‌ای تعهد کردند تا دست‌کم بخشی از بافت تاریخی تهران را احیا کنند. اقدامی که هر چند بعد از سال‌ها فکر و خیال و رویا میراث فرهنگی شهامت اندیشیدن به آن را ندارد، اما با وجود همه مشکلات در طول این نیم دهه، بالاخره بهروز مرباغی، معمار راهش را به سمت رویایش هموار کرد، به حدی که امروز خانه «اردیبهشت اودلاجان» را می‌توان یکی از مناطق آغازگرِ احیایِ اودلاجانِ تاریخی دانست. این گزارش آنچه را که در طول حدود ۵۰ سال قبل تا امروز بر سر باقیماندۀ بافت تاریخی تهران آمده، از زبان طراح این پروژه به تصویر کشیده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا