Tamasha

جواد انصافی: چهل سال به بچه های گروهم اجازه ندادم شغل اصلی شان را رها کنند!

.

جواد انصافی: چهل سال به بچه های گروهم اجازه ندادم شغل اصلی شان را رها کنند!

جواد انصافی: چهل سال به بچه های گروهم اجازه ندادم شغل اصلی شان را رها کنند/متاسفم که در ایران بابانوئل را بیشتر از حاجی فیروز می شناسند. جواد انصافی را اکثرا با نقش عبدلی در تلویزیون می شناسیم. ماجراهای عبدلی و آمیرزا که روزی در تلویزیون جزو بهترین برنامه های طنز بود. آقای انصافی نزدیک 50 سال است که در عرصه فرهنگ و هنر مشغول فعالیت هستند.ایشان از دغدغه هایشان در تمام این سالها برای ما گفتند. از اینکه به هیچ کدام از اعضای گروهشان اجازه ترک شغل اصلی شان را ندادند چون تئاتر پولی ندارد. از اینکه چطور در سالهای دور گروه تئاتر نابینایان را تعلیم دادند و الان هریک از آن عزیزان در منسبی برای خود مشغول فعالیت است. خودتان این گفت و گوی جذاب را ببینید

جواد انصافی: چهل سال به بچه های گروهم اجازه ندادم شغل اصلی شان را رها کنند!

جواد انصافی: چهل سال به بچه های گروهم اجازه ندادم شغل اصلی شان را رها کنند/متاسفم که در ایران بابانوئل را بیشتر از حاجی فیروز می شناسند. جواد انصافی را اکثرا با نقش عبدلی در تلویزیون می شناسیم. ماجراهای عبدلی و آمیرزا که روزی در تلویزیون جزو بهترین برنامه های طنز بود. آقای انصافی نزدیک 50 سال است که در عرصه فرهنگ و هنر مشغول فعالیت هستند.ایشان از دغدغه هایشان در تمام این سالها برای ما گفتند. از اینکه به هیچ کدام از اعضای گروهشان اجازه ترک شغل اصلی شان را ندادند چون تئاتر پولی ندارد. از اینکه چطور در سالهای دور گروه تئاتر نابینایان را تعلیم دادند و الان هریک از آن عزیزان در منسبی برای خود مشغول فعالیت است. خودتان این گفت و گوی جذاب را ببینید

جواد انصافی: چهل سال به بچه های گروهم اجازه ندادم شغل اصلی شان را رها کنند/متاسفم که در ایران بابانوئل را بیشتر از حاجی فیروز می شناسند. جواد انصافی را اکثرا با نقش عبدلی در تلویزیون می شناسیم. ماجراهای عبدلی و آمیرزا که روزی در تلویزیون جزو بهترین برنامه های طنز بود. آقای انصافی نزدیک 50 سال است که در عرصه فرهنگ و هنر مشغول فعالیت هستند.ایشان از دغدغه هایشان در تمام این سالها برای ما گفتند. از اینکه به هیچ کدام از اعضای گروهشان اجازه ترک شغل اصلی شان را ندادند چون تئاتر پولی ندارد. از اینکه چطور در سالهای دور گروه تئاتر نابینایان را تعلیم دادند و الان هریک از آن عزیزان در منسبی برای خود مشغول فعالیت است. خودتان این گفت و گوی جذاب را ببینید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا