Tamasha

دکتر داودیان

.

دکتر داودیان

گاهی به دلیل تحلیل لثه زیر تماس های دندانی، مثلث های تیره نازیبایی در پایان ارتودنسی به چشم می خورد که تا حدی با استریپ کردن یا کاهش عرض مختصر دندانها و نزدیک کردن شان به یکدیگر قابل کاهش است. www.dr-davoudian.com www.mihanortho.com

دکتر داودیان

گاهی به دلیل تحلیل لثه زیر تماس های دندانی، مثلث های تیره نازیبایی در پایان ارتودنسی به چشم می خورد که تا حدی با استریپ کردن یا کاهش عرض مختصر دندانها و نزدیک کردن شان به یکدیگر قابل کاهش است. www.dr-davoudian.com www.mihanortho.com

گاهی به دلیل تحلیل لثه زیر تماس های دندانی، مثلث های تیره نازیبایی در پایان ارتودنسی به چشم می خورد که تا حدی با استریپ کردن یا کاهش عرض مختصر دندانها و نزدیک کردن شان به یکدیگر قابل کاهش است. www.dr-davoudian.com www.mihanortho.com

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا