Tamasha

روزشمار

.

روزشمار

مقام معظم رهبری: بر حسب قوانین عادی زندگی جوامع بشری، هر جامعه ای عزتش، قدرتش، آبرو، حیثیتش و هویتش بستگی دارد به مجاهدت و به تلاش. 1393/01/06

روزشمار

مقام معظم رهبری: بر حسب قوانین عادی زندگی جوامع بشری، هر جامعه ای عزتش، قدرتش، آبرو، حیثیتش و هویتش بستگی دارد به مجاهدت و به تلاش. 1393/01/06

مقام معظم رهبری: بر حسب قوانین عادی زندگی جوامع بشری، هر جامعه ای عزتش، قدرتش، آبرو، حیثیتش و هویتش بستگی دارد به مجاهدت و به تلاش. 1393/01/06

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا