Tamasha

زندگینامه تصویری ژولیت بینوش

.

زندگینامه تصویری ژولیت بینوش

پدر و مادرش هر دو بازیگر و کارگردان بودند و پدربزرگ و مادربزرگ مادریش نیز از هنرمندان و روشنفکران لهستانی زندانی در آشویتس بودند. در چهار سالگی به خاطر جدایی والدینش او و خواهرش به مدرسه شبانه روزی فرستاده شدند.وی که در آثار کارگردانان بزرگی چون کیشلوفسکی، گدار،شانتال آکرمن و…به نقش آفرینی پرداخته است امروز 56 ساله شد. برای مشاهده ادامه زندگینامه تصویری ژولیت بینوش با یوکن /https://www.ucan.win/video/6399/namasha همراه شوید. برای دیدن ویدیوهای مشابه به سایت یوکن www.ucan.win مراجعه نمایید.

زندگینامه تصویری ژولیت بینوش

پدر و مادرش هر دو بازیگر و کارگردان بودند و پدربزرگ و مادربزرگ مادریش نیز از هنرمندان و روشنفکران لهستانی زندانی در آشویتس بودند. در چهار سالگی به خاطر جدایی والدینش او و خواهرش به مدرسه شبانه روزی فرستاده شدند.وی که در آثار کارگردانان بزرگی چون کیشلوفسکی، گدار،شانتال آکرمن و…به نقش آفرینی پرداخته است امروز 56 ساله شد. برای مشاهده ادامه زندگینامه تصویری ژولیت بینوش با یوکن /https://www.ucan.win/video/6399/namasha همراه شوید. برای دیدن ویدیوهای مشابه به سایت یوکن www.ucan.win مراجعه نمایید.

پدر و مادرش هر دو بازیگر و کارگردان بودند و پدربزرگ و مادربزرگ مادریش نیز از هنرمندان و روشنفکران لهستانی زندانی در آشویتس بودند. در چهار سالگی به خاطر جدایی والدینش او و خواهرش به مدرسه شبانه روزی فرستاده شدند.وی که در آثار کارگردانان بزرگی چون کیشلوفسکی، گدار،شانتال آکرمن و…به نقش آفرینی پرداخته است امروز 56 ساله شد. برای مشاهده ادامه زندگینامه تصویری ژولیت بینوش با یوکن /https://www.ucan.win/video/6399/namasha همراه شوید. برای دیدن ویدیوهای مشابه به سایت یوکن www.ucan.win مراجعه نمایید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا