Tamasha

زندگینامۀ تصویری استیون هاوکینگ نابغۀ فیزیک نظری

.

زندگینامۀ تصویری استیون هاوکینگ نابغۀ فیزیک نظری

«استیون هاوکینگ» یکی از نمادهای فیزیک نظری عصر حاضر است. او در 8 ژانویه 1942 در آکسفورد انگلیس به دنیا آمد. پدرش محققی برجسته در زمینه پزشکی بود و فرزندش را تشویق میکرد که به این علم مراجعه کند. اما استیون فیزیک را برگزید. برای مشاهدۀ زندگینامۀ تصویری هاوکینگ با یوکنhttps://www.ucan.win/video/7568/namasha همراه باشید. برای مشاهدۀ ویدیوهای مشابه به سایت یوکن www.ucan.win سر بزنید.

زندگینامۀ تصویری استیون هاوکینگ نابغۀ فیزیک نظری

«استیون هاوکینگ» یکی از نمادهای فیزیک نظری عصر حاضر است. او در 8 ژانویه 1942 در آکسفورد انگلیس به دنیا آمد. پدرش محققی برجسته در زمینه پزشکی بود و فرزندش را تشویق میکرد که به این علم مراجعه کند. اما استیون فیزیک را برگزید. برای مشاهدۀ زندگینامۀ تصویری هاوکینگ با یوکنhttps://www.ucan.win/video/7568/namasha همراه باشید. برای مشاهدۀ ویدیوهای مشابه به سایت یوکن www.ucan.win سر بزنید.

«استیون هاوکینگ» یکی از نمادهای فیزیک نظری عصر حاضر است. او در 8 ژانویه 1942 در آکسفورد انگلیس به دنیا آمد. پدرش محققی برجسته در زمینه پزشکی بود و فرزندش را تشویق میکرد که به این علم مراجعه کند. اما استیون فیزیک را برگزید. برای مشاهدۀ زندگینامۀ تصویری هاوکینگ با یوکنhttps://www.ucan.win/video/7568/namasha همراه باشید. برای مشاهدۀ ویدیوهای مشابه به سایت یوکن www.ucan.win سر بزنید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا