Tamasha

لغت های اساسی انگلیسی به فارسی با ترجمه مثال تلفظ و توضیح

لغت های اساسی انگلیسی به فارسی با ترجمه مثال تلفظ و توضیح

لغت های اساسی انگلیسی به فارسی با ترجمه مثال تلفظ و توضیح | 28 | لغت She به فارسی فراموش نکنید که اگر میخواهید موثر و مفید یاد بگیرید حتما” عبارت ها و مثالها و لغتها رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید و حتما” صدای خودتان را ضبط کنید و با نحوه‌ی بیان در این کلیپ مقایسه کنید تا بتونید اشتباهات تلفظی تون رو رفع کنید . چطور بود این درس و این کلیپ؟ نظر شما چیست؟ این درس تونست بهتون کمک کنه و باعث رشد شما بشه؟ از اینکه با کامنتهای عالی خودتان ما را حمایت و همراهی می‌کنید سپاسگزاریم . اگر می‌خواهید درسهای آینده را هم داشته باشید، می‌توانید کانال انگلیسی مثل آب خوردن را سابسکرایب/دنبال کنید تا در جریان آپدیت ها و ویدئو درسهای جدید قرار بگیرید امیدواریم این اتفاق و یادگیری، منجر به بهبود اوضاع و در نهایت تغییر مثبت در زندگی همگی‌مان باشد. آرزوی تندرستی برای شما و خانواده‌ی محترم شما داریم خداوند یار و همراه شما در مسیر زندگی

لغت های اساسی انگلیسی به فارسی با ترجمه مثال تلفظ و توضیح

لغت های اساسی انگلیسی به فارسی با ترجمه مثال تلفظ و توضیح | 28 | لغت She به فارسی فراموش نکنید که اگر میخواهید موثر و مفید یاد بگیرید حتما” عبارت ها و مثالها و لغتها رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید و حتما” صدای خودتان را ضبط کنید و با نحوه‌ی بیان در این کلیپ مقایسه کنید تا بتونید اشتباهات تلفظی تون رو رفع کنید . چطور بود این درس و این کلیپ؟ نظر شما چیست؟ این درس تونست بهتون کمک کنه و باعث رشد شما بشه؟ از اینکه با کامنتهای عالی خودتان ما را حمایت و همراهی می‌کنید سپاسگزاریم . اگر می‌خواهید درسهای آینده را هم داشته باشید، می‌توانید کانال انگلیسی مثل آب خوردن را سابسکرایب/دنبال کنید تا در جریان آپدیت ها و ویدئو درسهای جدید قرار بگیرید امیدواریم این اتفاق و یادگیری، منجر به بهبود اوضاع و در نهایت تغییر مثبت در زندگی همگی‌مان باشد. آرزوی تندرستی برای شما و خانواده‌ی محترم شما داریم خداوند یار و همراه شما در مسیر زندگی

لغت های اساسی انگلیسی به فارسی با ترجمه مثال تلفظ و توضیح | 28 | لغت She به فارسی فراموش نکنید که اگر میخواهید موثر و مفید یاد بگیرید حتما” عبارت ها و مثالها و لغتها رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید و حتما” صدای خودتان را ضبط کنید و با نحوه‌ی بیان در این کلیپ مقایسه کنید تا بتونید اشتباهات تلفظی تون رو رفع کنید . چطور بود این درس و این کلیپ؟ نظر شما چیست؟ این درس تونست بهتون کمک کنه و باعث رشد شما بشه؟ از اینکه با کامنتهای عالی خودتان ما را حمایت و همراهی می‌کنید سپاسگزاریم . اگر می‌خواهید درسهای آینده را هم داشته باشید، می‌توانید کانال انگلیسی مثل آب خوردن را سابسکرایب/دنبال کنید تا در جریان آپدیت ها و ویدئو درسهای جدید قرار بگیرید امیدواریم این اتفاق و یادگیری، منجر به بهبود اوضاع و در نهایت تغییر مثبت در زندگی همگی‌مان باشد. آرزوی تندرستی برای شما و خانواده‌ی محترم شما داریم خداوند یار و همراه شما در مسیر زندگی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا