Tamasha

مسترکلاس آموزش فیلمسازی مستقل از ورنر هرزوگ

مسترکلاس آموزش فیلمسازی مستقل از ورنر هرزوگ

برای یادگیری و دانلود مسترکلاس آموزش فیلمسازی مستقل از ورنر هرزوگ بر روی لینک https://masterkelas.com/wh کلیک کنید. زمانی که کارگردان افسانه ای ورنر هرزوگ ۱۹ سال داشت، یک دوربین دزدید و اولین فیلمش را ساخت. او پس از ساخت ۷۰ فیلم و بردن ۵۰ جایزه، اکنون در بین تاثیرگذارترین ۱۰۰ نفر دنیا از دیدگاه مجله Time قرار گرفته است. شما در اولین کلاس آنلاینش از ورنر در مورد روایت داستان، فیلم برداری، لوکیشن ها، تکنیک های مصاحبه مستند، و چگونگی زندگی بخشیدن به ایده های خود می آموزید. این کلاس را شخصیتی برگزار می کند که به جای فرمول های کهنه فیلم سازی، از شعر و موسیقی بتهوون برای خلق فیلم نامه هایش الهام می گیرد.

مسترکلاس آموزش فیلمسازی مستقل از ورنر هرزوگ

برای یادگیری و دانلود مسترکلاس آموزش فیلمسازی مستقل از ورنر هرزوگ بر روی لینک https://masterkelas.com/wh کلیک کنید. زمانی که کارگردان افسانه ای ورنر هرزوگ ۱۹ سال داشت، یک دوربین دزدید و اولین فیلمش را ساخت. او پس از ساخت ۷۰ فیلم و بردن ۵۰ جایزه، اکنون در بین تاثیرگذارترین ۱۰۰ نفر دنیا از دیدگاه مجله Time قرار گرفته است. شما در اولین کلاس آنلاینش از ورنر در مورد روایت داستان، فیلم برداری، لوکیشن ها، تکنیک های مصاحبه مستند، و چگونگی زندگی بخشیدن به ایده های خود می آموزید. این کلاس را شخصیتی برگزار می کند که به جای فرمول های کهنه فیلم سازی، از شعر و موسیقی بتهوون برای خلق فیلم نامه هایش الهام می گیرد.

برای یادگیری و دانلود مسترکلاس آموزش فیلمسازی مستقل از ورنر هرزوگ بر روی لینک https://masterkelas.com/wh کلیک کنید. زمانی که کارگردان افسانه ای ورنر هرزوگ ۱۹ سال داشت، یک دوربین دزدید و اولین فیلمش را ساخت. او پس از ساخت ۷۰ فیلم و بردن ۵۰ جایزه، اکنون در بین تاثیرگذارترین ۱۰۰ نفر دنیا از دیدگاه مجله Time قرار گرفته است. شما در اولین کلاس آنلاینش از ورنر در مورد روایت داستان، فیلم برداری، لوکیشن ها، تکنیک های مصاحبه مستند، و چگونگی زندگی بخشیدن به ایده های خود می آموزید. این کلاس را شخصیتی برگزار می کند که به جای فرمول های کهنه فیلم سازی، از شعر و موسیقی بتهوون برای خلق فیلم نامه هایش الهام می گیرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا