Tamasha

نحوه عمل جراحی ترمیم فتق کشاله ران با دوختن حلقه فتق

.

نحوه عمل جراحی ترمیم فتق کشاله ران با دوختن حلقه فتق

شایع ترین فتق جدار شکم فتق اینگوینال یا مغبنی (کشاله ران) می باشد که بیشتر در سمت راست دیده می شود. فتق های جدار شکم ممکن است در جاهای مختلف و به اسمهای گوناگون وجود داشته باشد که در این بین میتوان به فتق کشاله ران و فتق نافی اشاره نمود.فتق مغبنی یا هرنی اینگوینال به فتق در ناحیه کانال مغبنی (بالای کشاله ران) اطلاق می شود.فتق‌های اینگوینال (کشاله ران) در هر موقعی که تشخیص داده شود باید تحت جراحی قرار گیرند. هرنیورافی لاپاروسکوپیک به وسیله لاپاروسکوپ ، یک تکنیک جدیدجراحی است که میزان موفقیت بالاتر همراه با عود کمتر، درد کمتر و دوره ریکاوری بعد از عمل کوتاه‌تر دارد. بعضی از ترمیم‌ها مشکل هستند زیرا توده عضلانی کمی جهت نگهداشتن روده در مکان مربوطه وجود دارد. در این مورد جهت تقویت کردن محل فتق، گرافت‌های مش استفاده می‌شوند.در برخی موارد ترمیم حلقه داحلی فتق (رینگ پلاستی) کمک کننده است.

نحوه عمل جراحی ترمیم فتق کشاله ران با دوختن حلقه فتق

شایع ترین فتق جدار شکم فتق اینگوینال یا مغبنی (کشاله ران) می باشد که بیشتر در سمت راست دیده می شود. فتق های جدار شکم ممکن است در جاهای مختلف و به اسمهای گوناگون وجود داشته باشد که در این بین میتوان به فتق کشاله ران و فتق نافی اشاره نمود.فتق مغبنی یا هرنی اینگوینال به فتق در ناحیه کانال مغبنی (بالای کشاله ران) اطلاق می شود.فتق‌های اینگوینال (کشاله ران) در هر موقعی که تشخیص داده شود باید تحت جراحی قرار گیرند. هرنیورافی لاپاروسکوپیک به وسیله لاپاروسکوپ ، یک تکنیک جدیدجراحی است که میزان موفقیت بالاتر همراه با عود کمتر، درد کمتر و دوره ریکاوری بعد از عمل کوتاه‌تر دارد. بعضی از ترمیم‌ها مشکل هستند زیرا توده عضلانی کمی جهت نگهداشتن روده در مکان مربوطه وجود دارد. در این مورد جهت تقویت کردن محل فتق، گرافت‌های مش استفاده می‌شوند.در برخی موارد ترمیم حلقه داحلی فتق (رینگ پلاستی) کمک کننده است.

شایع ترین فتق جدار شکم فتق اینگوینال یا مغبنی (کشاله ران) می باشد که بیشتر در سمت راست دیده می شود. فتق های جدار شکم ممکن است در جاهای مختلف و به اسمهای گوناگون وجود داشته باشد که در این بین میتوان به فتق کشاله ران و فتق نافی اشاره نمود.فتق مغبنی یا هرنی اینگوینال به فتق در ناحیه کانال مغبنی (بالای کشاله ران) اطلاق می شود.فتق‌های اینگوینال (کشاله ران) در هر موقعی که تشخیص داده شود باید تحت جراحی قرار گیرند. هرنیورافی لاپاروسکوپیک به وسیله لاپاروسکوپ ، یک تکنیک جدیدجراحی است که میزان موفقیت بالاتر همراه با عود کمتر، درد کمتر و دوره ریکاوری بعد از عمل کوتاه‌تر دارد. بعضی از ترمیم‌ها مشکل هستند زیرا توده عضلانی کمی جهت نگهداشتن روده در مکان مربوطه وجود دارد. در این مورد جهت تقویت کردن محل فتق، گرافت‌های مش استفاده می‌شوند.در برخی موارد ترمیم حلقه داحلی فتق (رینگ پلاستی) کمک کننده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا