Tamasha

چطور در 30 ثانیه خودم رو معرفی کنم؟

.

چطور در 30 ثانیه خودم رو معرفی کنم؟

خیلی وقتا بخاطر اینکه بتونیم خودمون روبه دیگران معرفی کنیم باید توی بازه زمانی کوتاهی شناخت طرف مقابل رو نسبت به خودمون بالا ببریم راهکارهای مهمش هدف مشخص کنید نکته بعد پیشنهاد رد نشدنی بدید و درنهایت کاریت ویزیت

چطور در 30 ثانیه خودم رو معرفی کنم؟

خیلی وقتا بخاطر اینکه بتونیم خودمون روبه دیگران معرفی کنیم باید توی بازه زمانی کوتاهی شناخت طرف مقابل رو نسبت به خودمون بالا ببریم راهکارهای مهمش هدف مشخص کنید نکته بعد پیشنهاد رد نشدنی بدید و درنهایت کاریت ویزیت

خیلی وقتا بخاطر اینکه بتونیم خودمون روبه دیگران معرفی کنیم باید توی بازه زمانی کوتاهی شناخت طرف مقابل رو نسبت به خودمون بالا ببریم راهکارهای مهمش هدف مشخص کنید نکته بعد پیشنهاد رد نشدنی بدید و درنهایت کاریت ویزیت

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا