Tamasha

کلیپ انگیزشی برای پیروزی ادامه بده

.

کلیپ انگیزشی برای پیروزی ادامه بده

به احساسی که از اعماق وجودت داره رویاهاتو صدا میزنه گوش کن، مطمئن باش چیزی که داره چنین قوی صدات میزنه اشتباه نیست. اگر اون کار رو انجام دادی، تا آخرش برو ! دیگه هیچوقت برنگرد… تا آخرش، تا پیروزی و تا قهرمانی ات ادامه بده، حتی اگر برنده نشدی، بدون پیروزی، چون یک عمر ننشستی تا حسرت کاری که میخواستی انجام بدی رو بخوری. برای مشاهده کلیپ های آموزشی و انگیزشی بیشتر به www.seminarema.com مراجعه کنید.

کلیپ انگیزشی برای پیروزی ادامه بده

به احساسی که از اعماق وجودت داره رویاهاتو صدا میزنه گوش کن، مطمئن باش چیزی که داره چنین قوی صدات میزنه اشتباه نیست. اگر اون کار رو انجام دادی، تا آخرش برو ! دیگه هیچوقت برنگرد… تا آخرش، تا پیروزی و تا قهرمانی ات ادامه بده، حتی اگر برنده نشدی، بدون پیروزی، چون یک عمر ننشستی تا حسرت کاری که میخواستی انجام بدی رو بخوری. برای مشاهده کلیپ های آموزشی و انگیزشی بیشتر به www.seminarema.com مراجعه کنید.

به احساسی که از اعماق وجودت داره رویاهاتو صدا میزنه گوش کن، مطمئن باش چیزی که داره چنین قوی صدات میزنه اشتباه نیست. اگر اون کار رو انجام دادی، تا آخرش برو ! دیگه هیچوقت برنگرد… تا آخرش، تا پیروزی و تا قهرمانی ات ادامه بده، حتی اگر برنده نشدی، بدون پیروزی، چون یک عمر ننشستی تا حسرت کاری که میخواستی انجام بدی رو بخوری. برای مشاهده کلیپ های آموزشی و انگیزشی بیشتر به www.seminarema.com مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا