Tamasha

گیاهی که قهر می کند.

.

گیاهی که قهر می کند.

گیاهی که با لمس کردن برگ هایش قهر می کند. زیبایی خلقت خداوند تعالی

گیاهی که قهر می کند.

گیاهی که با لمس کردن برگ هایش قهر می کند. زیبایی خلقت خداوند تعالی

گیاهی که با لمس کردن برگ هایش قهر می کند. زیبایی خلقت خداوند تعالی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا