سلامت

درمان های خانگی بواسیر(هموروئید)

با انجام این روشهای درمان خانگی بواسیر باید حدود 7 الی 10 روز مشکل بواسیر شما رو به بهبود باشد و اگر موفقیتی حاصل نشد سریعا به پزشک مراجعه کنید و اگر در درد و خون ریزی شما در طول این 7روزبیشتر شد قبل از موعد اتمام 7روز به پزشک مراجعه کنید.https://clinicdarman /%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84/https://www.youtube /watch?v=i

درمان های خانگی بواسیر(هموروئید)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا