هنری

تولد کمک پرستار داوطلب به کرونا در بیمارستان امام خمینی

جشن تولد کمک پرستار داوطلب در بخش بیماری های حاد تنفسی ( کرونا ) در مجتمع بیمارستان ی امام خمینی . . تصویر بردار وتدوین: محمود ملکی 127025652

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا